02.11.2016, autor: M. Podolak

Literacka mapa Zamościa

Uczniowie klas drugich wzięli udział w projekcie zaproponowanym przez bibliotekę szkolną pt. „Literacki patron mojej ulicy”.

Głównym celem projektu było zainteresowanie uczniów sylwetkami wybitnych pisarzy patronujących ulicom Zamościa oraz zapoznanie się z ich twórczością. Przy okazji poznawano  topografię miasta i środowisko lokalne. Dodatkowym zadaniem było wykonanie pomysłowego zdjęcia z tabliczką nazwy ulicy i przynajmniej jedną książką autorstwa Patrona wypożyczoną w bibliotece szkolnej. Praca na projektem była często bardzo ciekawym doświadczeniem. Były na przykład wątpliwości co do imienia pisarza, niektórych książek trzeba było szukać w innych bibliotekach Zamościa, albo brakowało tabliczki z nazwą ulicy i fachowcy pracujący na drodze musieli pozować do zdjęcia z tablicą wykonaną ad hoc przez dziewczyny. Fotografie wykonane przez uczniów zostały zaprezentowane w postaci: Literackiej mapy Zamościa. Jest ona eksponowana na korytarzu obok wejścia do czytelni.

Zapraszamy do oglądania oraz wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze, najbardziej pomysłowe zdjęcie /konkurs trwa do 9 listopada/. Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom projektu oraz nauczycielom języka polskiego za przychylność.