24.06.2022, autor: ILO

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji i Nauki skierował list do szkół i placówek oświatowych.