22.11.2011, autor: M. Podolak

Konkurs „Bitwy oręża polskiego"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie historyczno-plastycznym „Bitwy oręża polskiego", organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Muzeum Zamojskie w Zamościu. Patronat honorowy: Pan Marcin Zamoyski Prezydent miasta Zamość. Zadaniem uczestników było wykonanie ilustracji plastycznej do wybranej bitwy, która miała miejsce w regionie zamojskim. 
Konkurs przybliża nam historię naszego regionu oraz historię ludzi, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnym, niepodległym kraju. Gratulujemy Agnieszce Pyś z klasy 3H oraz Dorocie Wypych z klasy 3C. Obie uczennice zdobyły wyróżnienia. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Sali Consulatus Zamojskiego Ratusza, w Narodowym Banku Polskim Oddział w Lublinie oraz w witrynach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu na Starym Mieście. Prace można także obejrzeć na stronie.