07.12.2012, autor: W. Piotrowicz

Jubileuszowa gala wolontariatu

Dnia 5 grudnia 2012r w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu odbyła się Jubileuszowa Gala Wolontariatu na której zostały wręczone podziękowania i wyróżnienia dla wolontariuszy. I Liceum w Zamościu, jak zaznaczono na uroczystości, było jedną z pierwszych szkół, które utworzyło Klub Wolontariusza i aktywnie wspierało przedsięwzięcia  Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Podziękowania otrzymał pan dyrektor Zygmunt Kamiński i pani dyrektor Bożena Krupa oraz wolontariusze naszej szkoły: Małgorzata Ostasz, Żaneta Humenny, Ewa Borys, Ewelina Żywot i Karolina Flak.

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, które obchodzi swoje 10-lecie, na początku swojej działalności zajmowało się pomocą dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobom starszym i niepełnosprawnym angażując w to wolontariuszy. Odpowiednie szkolenia pozwalały tym młodym ludziom na podjęcie pracy z dziećmi czy osobami starszymi. W takich akcjach uczestniczyli również i uczestniczą do tej pory uczniowie 1 LO w Zamościu. Ponadto należy pamiętać o stałym wolontariacie i poświęcaniu 2 lub 3 godzin tygodniowo dzieciom w specjalnych ośrodkach, ludziom chorym w szpitalu na oddziale opieki długoterminowej i paliatywnej. Jest też wolontariat akcyjny: zbieranie pieniędzy, żywności, nakrętek, współuczestniczenie w akcjach charytatywnych, aukcjach na rzecz potrzebujących ludzi i zwierząt. Na pomoc wolontariuszy naszej szkoły zawsze może liczyć też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Ze strony Zamojskiego Centrum Wolontariatu wolontariusze zawsze otrzymują podziękowania, które każdego roku padają pod ich adresem 5 grudnia podczas Gali organizowanej z okazji Światowego Dnia Wolontariusza.