18.11.2010, autor: B. Krupa

Informacje

23 listopada o godz 10.00 odbędzie się spotkanie dla klas I (1a,1b,1c,1d,1e,1f) – zajęcia odbędą się w sali gimnastycznej. Temat warsztatu: „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki” (narkotyki, dopalacze, promocja zdrowia) 
Prowadzący: Studio Profilaktyki Społecznej z Krakowa.
23 listopada o godz 17.00 – wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów klas I - "Moje dziecko nie bierze" (aula)
Prowadzący: Studio Profilaktyki Społecznej z Krakowa
23 listopada o godz. 16.00 - wywiadówka profilaktyczna dla rodziców uczniów klas II - "Stop cyberprzemocy" (aula)
Prowadzący: dr Bogusław Klimczuk
Dla wszystkich klas I i II od 26 listopada odbędą się zajęcia „Stop cyberprzemocy – bądź odpowiedzialny w Internecie”. Prelekcje poprowadzi dr Bogdan Klimczuk – Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji WSZiA.