09.03.2014, autor: A. Nowak

Etap okręgowy II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP

8 marca 2014r. roku został przeprowadzony w Naszej Szkole etap okręgowy II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Komitet Okręgowy w naszej szkole został powołany w lutym 2014r. na mocy porozumienia zawartego przez Pana dyrektora Zygmunta Kamińskiego z władzami Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych powołanego przez Fundację Polska Edukacja im. KEN.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP jest tematyczną Olimpiadą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowaną jako forma kampanii społecznej promującej postawę rozwoju człowieka poprzez pogłębianie wiedzy na temat narodzin oraz funkcjonowania III Rzeczpospolitej. Celem Olimpiady jest promocja takich wartości jak: demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny oraz przybliżenie sylwetek „ojców” i „architektów” III RP.

Gościliśmy 15 zwycięzców zawodów szkolnych  z 10 szkół województwa lubelskiego.  

Dzisiejsze dwuetapowe zmagania wyłoniły 5 laureatów Olimpiady okręgowej, którzy będą reprezentowali województwo lubelskie na etapie centralnym. 

Największą liczbę punktów zdobył Bartłomiej Baran z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Następne dwie lokaty zajęli reprezentanci naszej Szkoły: Patryk Kozak z 3f i Karolina Kamińska z 3e – uczniowie pana Zygmunta Kamińskiego. Oprócz tej trójki do Białegostoku na etap centralny zakwalifikował się Paweł Zabielski z Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie i Łukasz Kocot z II LO w Chełmie.

Cieszymy się z sukcesu Karoliny i Patryka a wszystkim laureatom gratulujemy.