30.05.2019, autor: B. Soboń

„Efektywni, gdy aktywni”

Grupa niestrudzonych uczniów z klasy 2G przystąpiła do projekty „Efektywni, gdy aktywni” . Celem projektu jest osiągnięcie wyższego poziomu aktywności społecznej oraz podniesienie kompetencji społecznych wymagających rozwoju z perspektyw potrzeb i wymogów rynku pracy. Obecnie na szczególną uwagę zasługuje fakt posiadania przez osoby młode kompetencji społecznych ponieważ w organizacjach przeważa praca zespołowa, gdzie pracownicy wspólnie realizują zadania. Struktura kompetencji obejmuje wiedzę i umiejętności oraz motywacje i samoocenę. Opiekunem projektu jest Pani Beata Soboń.