08.09.2016, autor: M. Podolak

Dziękujemy za wspólne czytanie

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy szkolnym czytaniem Quo vadis, akcją poprzedzającą kolejną edycję Narodowego Czytania.  Wchodzących do Szkoły witały cytaty z powieści.

Te poważne np. (...) Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać i złych, gdyż tylko miłością można z nich złość wyplenić, ale i te żartobliwe: Gimnastyki musiał cię uczyć tkacz, a obyczajów kowal.

Ślady stóp wiodły wprost do czytelni, w której cały dzień odtwarzany był tekst powieści czytany przez aktora  Grzegorza Młudzika. 

 

Tego dnia większość lekcji rozpoczynała się bardzo nietypowo, bo od przeczytania wybranego fragmentu powieści. Klasy, które miały tego dnia 7 lub 8 godzin zajęć zapoznały się z pokaźną ilością tekstu. 

 

 

Wspólne czytanie, było pretekstem do rozmów o walorach artystycznych, językowych, kulturze antycznej,  początkach chrześcijaństwa i … miłości, zależnie od przedmiotu. Na informatyce szukaliśmy tekstu powieści, oraz zrealizowanych na jej podstawie filmów i audiobooka, w sieci. Niektóre klasy poznawały tekst Noblisty po angielsku czy francusku. Podczas przerw z radiowęzła płynęły dźwięki pieśni Quo vadis Domine? 

Na dziedzińcu Szkoły odbywał się Piknik z Quo vadis. Wszyscy zainteresowani mogli otrzymać egzemplarz powieści i oddać się lekturze na łonie przyrody. 

 

 

Teraz już wiemy, że na pytanie : Quo vadis?, najlepsza odpowiedź brzmi: - do szkolnej biblioteki. 

 

Zapraszamy!