19.06.2013, autor: K. Ziółkowska

Debata Oxfordzka

W dniu 18 czerwca 2013 roku w auli naszej szkoły odbyła się debata oksfordzka zorganizowana przez klasę 2a. Dyskusja dotyczyła alternatywnych źródeł energii, a jej temat brzmiał „W Polsce powinno się produkować więcej energii pochodzącej z alternatywnych źródeł”. Uczestnicy podzieleni byli na dwa obozy – popierający i negujący postawioną tezę, a nad całością czuwali marszałek wraz z pomagającym mu sekretarzem. Inicjatorem debaty była pani wicedyrektor Agata Waszek – nauczyciel chemii.

Uczniowie na przykładzie poszczególnych źródeł: elektrowni wodnych, turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, biomasy, elektrowni jądrowych itd. przedstawili kolejno zalety i wady korzystania z odnawialnych źródeł energii.  Celem debaty oksfordzkiej nie jest dojście do wielu konkretnych wniosków, a jedynie sama wymiana poglądów, jednak uczestnicy mieli za zadanie przekonać do swoich racji publiczność. Na zakończenie odbyło się głosowanie, w którym widzowie określali czy popierają zwiększenie wykorzystywania omawianych źródeł. Ku uciesze organizatorów większość obecnych opowiedziała się za energią alternatywną.