04.11.2019, autor: I. Zych-Wężyk

CHEMiczną Ścieżką

30 października 2019 roku 30 uczniów z klasy 2h i 2i po raz kolejny w tym roku szkolnym uczestniczyło w zajęciach warsztatowych w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu "Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję". Projekt ma za zadanie rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków, zachęcać do dalszego kształcenia i wyboru zawodów inżynierskich. 

Podczas zajęć uczniowie pod kierunkiem pracowników UP przeprowadzali doświadczenia chemiczne. Otrzymywali wodorotlenki w reakcji metali i tlenków metali z wodą, sprawdzali barwy różnych wskaźników w środowisku kwasowym i zasadowym oraz badali odczyn wodnych roztworów różnych substancji.

Następne zajęcia zaplanowane zostały na grudzień.