05.07.2021, autor: I LO

Brawo Maturzyści ILO!

Maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Zamoyskiego w Zamościu – spisaliście się na medal!! Wyniki ze wszystkich przedmiotów są wyższe niż średnia powiatu, województwa i kraju! Jesteśmy z Was dumni!

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych największej grupy maturzystów w Zamościu (292 uczniów):

Przedmiot

Średnia szkoły:

Średnia województwa:

Średnia kraju:

Język polski poziom podstawowy

64%

54%

55%

Język polski poziom rozszerzony

58%

46%

49%

Matematyka poziom podstawowy

81%

56%

56%

Matematyka poziom rozszerzony

53%

31%

31%

Język angielski poziom podstawowy

86%

72%

75%

Język angielski poziom rozszerzony

68%

61%

65%

Język niemiecki poziom podstawowy

81%

59%

58%

Język hiszpański poziom podstawowy

85%

74%

76%

Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony

100%

55%

49%

Fizyka poziom rozszerzony

60%

38%

37%

Biologia poziom rozszerzony

42%

33%

33%

Historia poziom rozszerzony

54%

35%

37%

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

40%

25%

28%

Chemia poziom rozszerzony

46%

37%

35%

Geografia poziom rozszerzony

47%

31%

33%