24.09.2014, autor: R. Sawoniewicz

Biorąc - tracisz

Pod powyższym tytułem w dniu 23 września odbyły się w naszej szkole warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Prowadzone były przez psychologów ze Studia Diagnozy i profilaktyki w Krakowie. Celem zajęć było zwiększenie świadomości negatywnych konsekwencji używania środków psychoaktywnych. Ukazany został mechanizm uzależnienia, pozwalający „rozprawić się” z często mylnymi wyobrażeniami na temat tych substancji, ich działania i konsekwencji uzależnienia.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie czterech klas drugich i dwóch klas pierwszych. Mamy nadzieję że z korzyścią dla wiedzy i zdrowia.