18.12.2010, autor: P. Adamowicz

„Aktywni to my”

W ramach projektu „Aktywni to my” mającego na celu kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym 17 grudnia odbyły się w naszej Szkole „wybory prezydenckie”. Z czterech klas wyłonione zostały dwie kandydatki: Agata Kasprzak i Joanna Miedziak. Obie uczennice starające się o urząd prezydenta miasta przedstawiły wyborcom swoje programy. Plakaty oraz ulotki widoczne były w całej szkole. Nowym „prezydentem” naszego miasta została Agata Kasprzak, wygrywając przewagą sześciu głosów.