08.06.2021, autor: ILO

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pani Profesor Ewy Sulewskiej 

 

niezapomnianej nauczycielki historii, oddanej i cenionej wychowawczyni. 

Pracę pedagogiczną wykonywała z niezwykłym zaangażowaniem, Jej uczniowie osiągali sukcesy w konkursach i olimpiadach, za co była wielokrotnie nagradzana, ale prawdziwą radość czerpała z dzielenia się swoją pasją z młodymi ludźmi.

 

Pani Profesor pracowała w wielu szkołach, jesteśmy wdzięczni, że przez ponad 10 lat swojego życia zawodowego związana była z naszym Liceum.

 

Nabożeństwo pogrzebowe zostanie odprawione 9 czerwca 2021 r. o godz. 13 w Katedrze Zamojskiej.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dyrekcja i Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego