12.12.2016, autor: K. Dziewulska, S. Pliżga (kl. 2a)

Z wizytą w Stolicy

29 listopada 2016 roku klasa 2a wraz z opiekunami i wychowawczynią Marią Bikowską wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Wszyscy uczestnicy, mimo niekorzystnej aury, wyruszyli z dobrymi humorami. Pierwszym punktem programu była wizyta w Zachęcie - narodowej instytucji kultury. 

Podziwialiśmy wystawę pt. Kaligrafie społeczne, zawierającą prace artystów średniego i młodego pokolenia pochodzących z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej oraz Azji Środkowej. Ich dzieła poruszają tematykę dotyczącą wojny, śmierci, problemu tożsamości, a także położenia kobiet w krajach muzułmańskich, tabu oraz stereotypów płciowych dotyczących tradycyjnego podziału ról. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach, podczas których zaprezentowaliśmy nasze subiektywne wizje dotyczące problemów współczesnego świata oraz możliwe metody ich przezwyciężenia. Obcowanie ze sztuką nowoczesną wywarło na nas pozytywne wrażenie i nowe spostrzeżenia dotyczące otaczającego nas świata.

Następnie udaliśmy się do Złotych Tarasów, gdzie mieliśmy czas wolny na obiad i zwiedzanie centrum stolicy. Ostatnim, a zarazem najistotniejszym punktem harmonogramu było uczestniczenie w spektaklu pt.'' Matka Courage i jej dzieci" w Teatrze Narodowym. Sztuka autorstwa Bertolta Brechta wyreżyserowana przez Michała Zadarę, jednego z najwybitniejszych twórców młodego pokolenia. We wrześniu 1939 roku Bertolt Brecht pisze sztukę o wojnie trzydziestoletniej  w XVII wieku, a w roku 2016 Michał Zadara wystawia te sztukę, myśląc o wojnie w roku 2025. Dlatego też "Matka Courage i jej dzieci" to sztuka ostrzegają przed wojna i potępiająca ją. Okrutny w swojej prawdzie moralitet opowiada o losie przeciętnej jednostki Markietanki Matki Courage wplątanej w tryby maszyny wojennej a nie bohaterskich generałów, która w finałowej scenie zupełnie już osamotniona bez swoich zabitych dzieci wsiada do pustego wozu, ażeby kontynuować dalszą drogę prowadzącą donikąd. Nie można również nie wspomnieć o doskonałej grze aktorskiej, szczególnie Danuty Stenki, która mistrzowsko zagrała główną rolę, czyniąc spektakl niezapomnianym i fantastycznym.

Po godzinie 22 opuściliśmy Warszawę pełni wrażeń i pozytywnych emocji z pogłębioną wiedzą. Mimo zmęczenia podczas drogi powrotnej wymienialiśmy się własnymi opiniami i spostrzeżeniami dotyczącymi wyjazdu. Nie zabrakło też głośnych śpiewów i rozmów.

Z pewnością będzie to wyjazd, który na długo pozostanie w pamięci każdego z nas.

 

Kinga Dziewulska, Sandra Pliżga