07.11.2011, autor: P. Kończyński

Wizyta młodzieży izraelskiej

Piątek 4 listopada br. niewątpliwie przejdzie do historii naszego Liceum jako bardzo wyjątkowy dzień. W ramach wymiany międzynarodowej pomiędzy młodzieżą polską a izraelską – inicjatywy organizowanej wspólnie przez zamojskie I i III LO – do Zamościa przybyli młodzi Żydzi.
Grupa ok. 150 żydowskich uczniów już przed godziną 9 zawitała w progach naszej szkoły. Tu została powitana przez Panią Dyrektor Lucynę Mielniczuk i Przewodniczącego SU Jakuba Łysejkę.
– „Liczymy na to, że wasza kolejna wizyta w naszym gościnnym mieście naprawdę przerodzi się w tradycję wzajemnych kontaktów, którym towarzyszyć będą miła atmosfera i niezatarte wspomnienia” – powiedziała Pani Dyrektor.
Po powitaniu młodzież z Izraela została podzielona na 4 grupy i przeszła do wyznaczonych sal, gdzie miały odbyć się warsztaty tematyczne. Do każdej z grup przyłączono uczniów z naszej szkoły, którzy wraz z młodzieżą izraelską mieli zastanowić się, w czym jesteśmy różni, a w czym jesteśmy do siebie podobni. Dyskutowano na takie tematy, jak: religia, język, żywność, wakacje, wojsko, pogoda. Praca w grupach miała wiele pozytywnych skutków: młodzież mogła dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, porozmawiać w języku angielskim, zawiązać nowe znajomości.
Następnie wspólnie zwiedzaliśmy Rynek Wielki. Nasi goście mogli zapoznać się pokrótce z historią Zamościa. Nie kryli zachwytu nad jego pięknem. Co prawda, w pewnym miejscu spotkaliśmy się z przykrym zapachem, ale miejmy nadzieję, że nie odstraszy on nowych turystów, a władze miasta zmusi do skutecznego działania.
Kolejnym miejscem zwiedzania, bardzo ważnym dla Żydów i dla nas, był obóz zagłady w Bełżcu, największy na całym świecie – w krótkim bowiem okresie swego funkcjonowania (od marca do grudnia 1942r.) uśmiercono w nim około 500 000 ludności pochodzenia żydowskiego! Wszystkie grupy, oprowadzane przez przewodników, mogły wyobrazić sobie, choć w części, dramat tego miejsca. Zbliżający się zmierzch sprzyjał refleksji. Wielu naszych kolegów z Izraela mówiło, że nie słyszeli wcześniej o tym miejscu. Pobyt w Bełżcu zakończył się montażem słowno – muzycznym połączonym z modlitwą przy ścianie z wyrytym cytatem z biblijnej Księgi Hioba: „Ziemio, nie kryj mojej krwi, ażeby mój krzyk nie ustawał”. W uroczystości tej uczestniczyła młodzież polska i izraelska. W swych wypowiedziach Żydzi wskazywali na straszną historię naszych narodów. Mówili również, że młodzież jest przyszłością świata i z tego powodu nasze państwa powinny współpracować dla dobra ludzkości. Montaż został zakończony odśpiewaniem hymnów narodowych obydwu państw. Delegacja I i III LO złożyła także przy ścianie znicze i wieniec kwiatów.
Po powrocie z Bełżca młodzież z Izraela wstąpiła jeszcze do zamojskiej synagogi, gdzie odbyło się dla nich nabożeństwo szabasowe, po czym wróciła do murów naszej szkoły. Tam na każdego głodnego czekała tradycyjna polska potrawa: pierogi.
Ostatnim punktem dnia był koncert zespołu muzycznego z naszej szkoły, który rozpoczął się około godz. 18. Zaraz po jego zakończeniu goście zaczęli powoli rozchodzić się do swoich miejsc noclegowych. Czekał ich bowiem kolejny dzień podróży po Polsce: wizyta w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.