07.04.2019, autor: P. Stańczak

Warsztaty medyczne

Klasy 3 g i 2h o profilu medycznym, pod opieką p. Pawła Stańczaka i p. Luizy Karwan, uczestniczyły w zajęciach warsztatowych zorganizowanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu w dniu 5 kwietnia.

Tematyką zajęć w RCKiK były podstawy immunologii transfuzjologicznej i zasady dobierania krwi oraz jej składników dla pacjentów. 

Na początku wysłuchaliśmy prelekcji dr E. Tatarskiej na temat idei krwiodawstwa i macierzystych komórek krwiotwórczych. Młodzież mogła zgłębić swoją wiedzę na temat: głównych układów czerwonokrwinkowych, zasad dobierania krwi i jej składników dla pacjentów, rozdziału krwi na frakcje, badania krwi i warunków honorowego krwiodawstwa oraz zasad pobierania krwi od dawców.

Ponadto praktycznie ćwiczono oznaczanie grup krwi. Część naszych uczniów postanowiła tego dnia oddać krew i zasiliła zacne grono Honorowych Krwiodawców. 

 

W Centrum Onkologii NuMED uczestniczyliśmy w wykładach na temat diagnostyki, mechanizmu powstawania, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Uczniowie mogli zobaczyć pracownie akceleratorów, tomografii komputerowej, modelarni i pracowni brachyterapii.

 

Modelarnia to pomieszczenie, w którym wykonuje się głównie unieruchomienia dla pacjentów: typu maski do napromieniania w obszarze głowy i głowy z szyją. Maski wykonuje się z termoplastycznego tworzywa rozgrzewanego w łaźni z ciepłą wodą. Maska po wymodelowaniu na pacjencie zastyga i tak uformowana na kształt pacjenta jest stosowana do planowania, a później do prowadzenia codziennych sesji napromieniania. W modelarni wylewa się również osłony indywidualne dla pacjentów napromienianych wiązką elektronów. 

 

System unieruchomień pacjenta jest to system, który zawiera podstawki stosowane przy różnych lokalizacjach napromieniania. Pacjent jest na nich układany przed TK do planowania leczenia w pozycji względnie dla niego wygodnej, natomiast stabilnej dla prowadzących leczenie. Pozycja ta ma być odtwarzalna i powtarzana dla danego pacjenta przy każdym napromienianiu na akceleratorze i zapewniać precyzję terapii.