30.05.2019, autor: B. Soboń

Światowy Dzień bez Tytoniu

31 maja jest okazją do zwrócenia uwagi na zagrożenia związane z używaniem tytoniu. Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło „Tytoń a zdrowe płuca”, a jego celem jest zwiększenie świadomości na temat:

  • negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie płuc – od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego, 
  • podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi. 

 

Tytoń a zagrożenia dla zdrowia płuc: 

Rak płuc. Palenie tytoniu jest główną przyczyną raka płuc, odpowiedzialną za ponad dwie trzecie zgonów z powodu raka płuc na całym świecie. Ponadto narażenie na dym tytoniowy w domu lub w miejscu pracy zwiększa ryzyko raka płuc. Rzucenie palenia może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka płuc: po 10 latach rzucania palenia ryzyko raka płuc spada o około połowę w porównaniu z paleniem. 

Przewlekła choroba układu oddechowego. Palenie tytoniu jest główną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), stanu, w którym gromadzenie się śluzu wypełnionego ropą w płucach powoduje bolesny kaszel i bolesne trudności w oddychaniu. Ryzyko rozwoju POChP jest szczególnie wysokie wśród osób, które zaczynają palić w młodym wieku, ponieważ dym tytoniowy znacznie spowalnia rozwój płuc. Tytoń zaostrza również astmę, która ogranicza aktywność i przyczynia się do niepełnosprawności. Wczesne zaprzestanie palenia jest najskuteczniejszym sposobem na spowolnienie postępu POChP i poprawę objawów astmy. 

Gruźlica. Gruźlica (TB) uszkadza płuca i zmniejsza czynność płuc, stan ten pogarsza palenie tytoniu. Aktywna gruźlica, połączona ze szkodliwym wpływem palenia tytoniu na zdrowie płuc, znacznie zwiększa ryzyko niepełnosprawności i śmierci z powodu niewydolności oddechowej. 

Inhalowanie dymu tytoniowego. Niemowlęta narażone wewnątrzmacicznie na toksyny dymu tytoniowego, poprzez palenie przez matkę lub narażenie matki na bierne palenie, często doświadczają zmniejszonego wzrostu i funkcji płuc. 

Małe dzieci narażone na bierne palenie są narażone na ryzyko wystąpienia i zaostrzenia astmy, zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli oraz częstych infekcji dolnych dróg oddechowych. 

 

Zanieczyszczenie powietrza. Dym tytoniowy jest bardzo niebezpieczną formą zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach: zawiera ponad 7 000 chemikaliów, z których 69 powoduje raka. Chociaż dym może być niewidoczny i bezwonny, może pozostawać w powietrzu przez pięć godzin, narażając narażonych na ryzyko raka płuc, przewlekłe choroby układu oddechowego i zmniejszoną czynność płuc.