19.02.2020, autor: P. Stańczak

„Rośnie” nam nowe pokolenie chirurgów

W dniach 17-19 lutego w naszej szkole odbyły się warsztaty chirurgiczne, w których uczestniczyła młodzież z klas 1dg, 1e i 2i o profilach biologiczno-chemicznych i medycznych. Uczniowie 1LO zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu chirurgii i anestezjologii przekazaną przez Pana Szymona Chrześcijana absolwenta naszego liceum, a obecnie studenta 5 roku medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zajęcia przebiegały wg następującego planu:

1. Sala operacyjna – Niech się rozbierze i położy.

 • Uczniowie zostali zapoznani z zasadami panującymi na Sali operacyjnej
 • Podstawowe wyposażenie bloku operacyjnego
 • Poszczególne etapy postępowania z pacjentem przed interwencją chirurgiczną oraz rola poszczególnych pracowników ochrony zdrowia (chirurg, anestezjolog, pielęgniarka)

2.  Strój chirurgiczny – czemu rękawiczki nie wystarczą?

 • Różnice między odzieżą sterylną a czystą
 • Flora fizjologiczna i patogenna.

3. Mycie chirurgiczne – wypowiedzieć wojnę patogenom.

 • Zasady chirurgicznego mycia rąk

4. Fartuch i rękawiczki sterylne – Don't touch anything!

 • Zapoznanie z zasadami ubierania sterylnych rękawiczek i fartuchów oraz związane z tym zasady

5. Podstawowe narzędzia w chirurgicznym zaopatrywaniu ran – imadła, pęsety, nici – rodzaje i zastosowanie

 • Narzędzia wykorzystywane do podstawowego zaopatrywania ran

6. Rana – rodzaje, mechanizm powstawania

7. Znieczulenie - Panie doktorze czy będzie bolało?

 • Zapoznanie się z substancjami wykorzystywanymi do znieczuleń miejscowych oraz metodami ich aplikacji
 • Metody znieczuleń: przewodowe, podpajenczynówkowe, zewnątrzoponowe, ogólne itd.

8. Podstawowe zasady aseptyki rany – nie pchaj palców gdzie nie trzeba

 • Zasady dezynfekcji rany przed założeniem szwów: antybiotyki, środki dezynfekcyjne

9. Supły i węzełki – o szwach mowa

 • Wykonywanie podstawowych szwów wykorzystywanych z zapatrywaniu rany

10. Alternatywne metody zaopatrywania ran- inne metody zamykania ran.

 

Przebieg części praktycznej:

1. Uczniowie przed prelekcją dostają fartuchy dwuczęściowe, które zakładają od razu.

2. Po prelekcji, przechodzimy do łazienek, gdzie uczą się metod chirurgicznej dezynfekcji rąk z użyciem środków detergentowych

3. Następnie, uczą się nakładać fartuchy, rękawiczki sterylne, maseczki i czepki.

4. W kolejnym etapie uczą się oczyszczać i dezynfekować oraz znieczulać ranę z wykorzystaniem wody imitującej środki znieczulające i dezynfekcyjne.

5. Zapoznają się z narzędziami chirurgicznymi, igłami oraz metodą zakładania szwów.

6. Praca własna uczniów pod nadzorem prowadzącego.

7. Ewaluacja w postaci ankiety internetowej.