02.03.2020, autor: P. Stańczak

Nasi medycy w Warszawie

W dniach 19-20 lutego 2020 r. klasy 1d, 1e pod opieką wychowawców uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W „Koperniku” uczniowie mogli zobaczyć około 400 eksponatów na wystawach stałych i wystawach czasowych, przestrzeń warsztatową „Majsterki” oraz dwa teatry – Teatr Robotyczny i Teatr Wysokich Napięć.

Uczestniczyliśmy również w laboratoriach biologicznych i chemicznych. Laboratoria biologiczne pozwoliły młodzieży zagłębić się w świat pięciu podstawowych zmysłów, pozwalających nam reagować na bodźce i komunikować się. 

Czy człowiek jest „królem zmysłów”? Jak działają one u zwierząt, roślin, czy jednokomórkowców? Który zmysł pojawił się w ewolucji jako pierwszy, a który jako ostatni? Serie doświadczeń i eksperymentów pozwoliły poznać odpowiedzi na postawione problemy badawcze.

Podczas zajęć chemicznych poznaliśmy w praktyce sposoby mierzenia pH i zbadaliśmy pod tym kątem różne popularne produkty. Zweryfikowano, jakie znaczenie ma pH w naszym życiu codziennym, a jakie w chemii. Młodzież mogła doświadczalnie sprawdzić: Czym jest pH? Czy ma je każda substancja? Czy istnieje dobre i złe pH?

Ponadto uczniowie klasy 1 D odbyli podróż w świat Niewidzialnej Wystawy. Zbliżyli do siebie perspektywy doświadczania jednego świata - osób widzących i niewidomych, wypróbowali jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku - wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku i węchu . Należy mieć nadzieję, że godzina bycia niewidomym pomoże otworzyć oczy młodych ludzi na problemy niewidomych i niedowidzących.