28.09.2020, autor: M. Sokołowski (kl. III e)

Finał XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego

W dniach 24-26 września 2020 roku odbył się finał XIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922, „O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, organizowanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W uroczystości rozpoczęcia Olimpiady uczestniczył Wiceminister Edukacji Narodowej Pan Maciej Kopeć. 

Zawody składały się z dziesięciu konkurencji: broń i barwa, eksponat, malarstwo historyczne, geografia, archiwalia,  literatura i poezja, pieśń, Warszawa na przełomie XIX i XX wieku, a także wcielić się w rolę przewodnika i prezentować wybrane stołeczne pomniki historii przed innymi zawodnikami i komisją olimpiady. Odrębnym zadaniem było napisanie pracy na temat losów naszych przodków podczas działań wojennych związanych z odzyskaniem przez Polskę wolności. Uzyskawszy maksymalną ilość punktów w konkurencjach archiwalia, eksponat i oprowadzanie, zdobyłem czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej i tytuł laureata olimpiady wręczonego przez Ministra Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Pana Jana Kasprzyka. Atmosfera olimpiady była niesamowita, było to prawdziwe spotkanie z żywą historią, czas wymiany poglądów i ciekawych oraz ożywionych polemik, a także szansa spotkania powszechnie uznanych autorytetów w dziedzinie historii najnowszej. Swą wiedzą podzielił się z nami między innymi profesor Grzegorz Nowik, zaś pracownicy Muzeum zaprezentowali nam wiele nieznanych pamiątek z życia i działalności Marszałka Piłsudskiego. Miałem również okazję poznać wielu innych fascynatów historii z całej Polski i zawrzeć ciekawe znajomości. Sukces nie doszedłby do skutku, gdyby nie okazana mi pomoc i wsparcie wielu osób. Chciałbym przede wszystkim wyrazić wdzięczność Panu Michałowi Pałczyńskiemu, który wspierał mnie w osiągnięciu wymarzonego celu. Składam również podziękowania Dyrekcji naszego Liceum, a w szczególności Panu Dyrektorowi Nogasowi za zapewnienie mi bezpiecznego dotarcia i powrotu z Warszawy, jak też wszystkim Nauczycielom za wyrozumiałość dla moich przygotowań, kiedy to często zdarzało się zaniedbywać inne przedmioty, kosztem nauki historii. Dziękuję także zawsze we mnie wierzącym koleżankom i kolegom z klasy IIIE za to, że sercami byliście ze mną. Oczywiście nie może się tu obejść bez podziękowań dla moich Rodziców, którzy zachęcali i umacniali mnie w pracy i samodoskonaleniu. Mam nadzieję, iż mój sukces zachęci uczniów naszej szkoły, zwłaszcza z klas pierwszych i drugich do wzięcia udziału w niezapomnianej przygodzie – olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.