Szkolne Koło PCK

Opiekun: Marcin Tomaszewski

 

PCK jest organizacją działającą na zasadzie dobrowolności, jej członkowie mogą decydować o stopniu zaangażowania się w działalność koła. 

 

Do podstawowych zadań Szkolnego Koła PCK należy:

 

 • wychowanie zdrowotne dzieci i młodzieży, które polega na zainteresowaniu zagadnieniami higieny i ochrony zdrowia, pogłębianiu wiadomości z zakresu higieny środowiska, żywienia oraz walki z hałasem, chorobami zakaźnymi, alkoholizmem, nikotynizmem i narkomanią,
 • przysposobienie medyczno-sanitarne młodzieży poprzez naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach,
 • prowadzenie działalności opiekuńczo- społecznej wyrażającej się w uczestnictwie w akcjach pomocy organizowanych przez PCK na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych, ofiar klęsk żywiołowych, katastrof oraz ludzi bezdomnych, samotnych i chorych polegających najczęściej na udziale w zbiórkach pieniężnych,
 • szerzenie idei Czerwonego Krzyża wśród młodzieży, mającej na celu popularyzowanie aktualnych zadań PCK i historii Czerwonego Krzyża.

Rok Szkolny 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

Celem podjętych działań było:

kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;

wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;

doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;

popularyzacja zdrowego stylu życia;

rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;

propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

W okresie 1-15 kwietnia 2016 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, po których młodzież wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

19 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu odbyły się Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

W zmaganiach uczestniczyło 8 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych Zamościa i powiatu zamojskiego. Każda z drużyn miała za zadanie udzielenie pierwszej pomocy w zaaranżowanych wypadkach. 

Ratownicy medyczni przygotowali cztery naprawdę trudne przypadki. Między innymi: wypadek rowerzysty i kierowcy samochodowego, zasłabnięcie kobiety w ciąży, urazy ręki i brzucha oraz poszkodowani w wyniku oparzeń i udaru słonecznego. Nasi dzielni, młodzi adepci trudnej sztuki udzielania pierwszej pomocy, ratowali jak tylko mogli. Zachowując zasady bezpieczeństwa i cechując się przy tym pełnym opanowaniem ruszali na pomoc potrzebującym. Nie są obce im złamania, rany cięte, kłute i szarpane, poparzenia, zasłabnięcia czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Po zakończeniu ratowniczych zmagań, drużyna  I LO zajęła pierwsze miejsce. Do oceny końcowej wliczany był także wynik testu z zakresu pierwszej pomocy, biologii i chemii.

Skład drużyny:

Maciej Pukaluk – kapitan, Magdalena Zabłocka 2h, Mateusz Pitura 2h, Katarzyna Linek 2k, Mateusz Zamojski 1d, Kamil Pikor 1g.

 

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami  z uczniami innych szkół. 

7 maja 2016 roku w Lublinie obył się Etap Okręgowy XXIV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Mistrzostwa odbyły się w hali Targów Lublin podczas Lubelskiego Święta Motoryzacji Moto Session. W mistrzostwach udział wzięło 10 zespołów, które wygrały etapy rejonowe. Organizatorzy przygotowali naprawdę trudne przypadki: wypadek samochodowy z obcokrajowcami, wstrząs anafilaktyczny po ukąszeniu pszczoły, wypadek rowerzysty, stacja z resuscytacją krążeniowo-oddechową i test z zakresu pierwszej pomocy, biologii i chemii.

Drużyna I LO  zajęła VIII miejsce.

Skład drużyny:

Maciej Pukaluk – kapitan, Magdalena Zabłocka 2h, Mateusz Pitura 2h, Katarzyna Linek 2k, Mateusz Zamojski 1d, Kamil Pikor 1g.

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

 

 

 

 

Rok Szkolny 2014/2015

 

W roku szkolnym 2014/2015 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

 

Celem podjętych działań było:

 

 • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością 
 • na los drugiego człowieka;
 • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
 • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

 

 

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

 

We wrześniu 2014 roku po ogłoszeniu informacji wśród uczniów, nasza szkoła przystąpiła do XII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE".

Głównym celem turnieju była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych.

 

18 listopada 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzona została szkolna Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W olimpiadzie udział wzięło 130 uczniów, głównie z klas biologiczno-chemicznych i biologiczno-medycznych. Olimpiadę wygrała Juszczak Natalia z klasy 2e. 

 

W dniach 27-29 marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce publicznej dla potrzebujących organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Zamościu. 

Była to doroczna ogólnopolska kampania "Wielkanoc z PCK", aby wesprzeć osoby potrzebujące w okresie przedświątecznym. Kwesta miała na celu pozyskanie żywności  funduszy dla rodzin z Zamościa. 

 

Udział w akcji wzięło 4 uczniów.

Celem akcji było m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na stale utrzymujący się problem rodzin potrzebujących finansowego wsparcia. Zmniejszenie i złagodzenie skali ubóstwa, a także zachęcenie uczniów do stałego udziału w różnych formach wolontariatu.

Po podsumowaniu kwesty Szkolne Koło PCK otrzymało list pochwalny i podziękowania za współpracę od Pani Emilii Adamczuk kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK 

w Zamościu.

W zbiórce prowadzonej w sklepie „Stokrotka” w dniach 27-29 marca, wolontariusze zebrali żywność i środki pieniężne. Całość została przeznaczona na pomoc socjalną dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Wolontariusze naszej szkoły: Szafran Katarzyna, Sarama Magdalena 1e, Kozicka Wiktoria 1e, Zgnilec Dominika 1e, Wytrykus Daria 1e.

W okresie 1-17 kwietnia 2015 roku przeprowadzone zostały zajęcia szkoleniowe z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, po których młodzież wzięła udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

 

21 kwietnia 2015 roku  uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

Długa tradycja organizowania rozgrywek oraz duża liczba młodzieży biorąca w niej udział powoduje, że Mistrzostwa stały się jedną z głównych metod promowania i nauczania pierwszej pomocy w społeczeństwie.

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami z uczniami innych szkół.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Pukaluk Maciej 1a, Linek Katarzyna 1k, Pitura Mateusz 1h, Zabłocka Magda 1h, Wołoszyn Maciej 1e, Tokarczyk Justyna 1e.

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

Opracował:

Marcin Tomaszewski

Rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

 

Celem podjętych działań było:

 

 • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
 • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
 • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży.

 

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

We wrześniu 2013 roku po ogłoszeniu informacji wśród uczniów, nasza szkoła przystąpiła do XI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

Głównym celem turnieju była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych. 

W turnieju wzięło 17 uczniów.

 

26 listopada 2013 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzony został szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. 

W olimpiadzie udział wzięło 103 uczniów, głównie z klas biologiczno-chemicznych 

i biologiczno-medycznych. Etap szkolny wygrał Kamil Borek z klasy 2b i awansował tym samym do etapu rejonowego. 

 

13 grudnia 2013 roku uczeń klasy 2b Kamil Borek wziął udział w etapie rejonowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  Kamil zajął pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i uzyskał awans do etapu okręgowego.

 

13 marca 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Zbiórce Publicznej dla potrzebujących” organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Zamościu. 

Kwesta miała na celu pozyskanie funduszy dla rodziny z Zamościa poszkodowanej w pożarze w dniu 6 marca 2014r. Wskutek pożaru uległo zniszczeniu mieszkanie z całym wyposażeniem. Zebrane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie najpilniejszych potrzeb rodziny.

 

Udział w akcji wzięło 14 uczniów.

Celem akcji było m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na stale utrzymujący się problem rodzin potrzebujących finansowego wsparcia, a także zachęcenie uczniów do stałego udziału w różnych formach wolontariatu.

 

Po podsumowaniu kwesty Szkolne Koło PCK otrzymało list pochwalny i podziękowania za współpracę od Pani Emilii Adamczuk kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK 

w Zamościu.

 

Wolontariusze naszej szkoły: Kuczyńska Magdalena, Brzozowska Paulina, Wodecki Michał IIj; Makowska Milena, Tabała Bartłomiej, Burak Natalia, Stąsiek Marcin Ie; Paszt Karolina, Klus Diana If; Niedzwidź Ewelina, Martyniuk Karolina, Łuczak Katarzyna Ig; Darul Milena, Buczulińska Anita, Milczuk Natalia Ij.

 

19 marca 2014 roku, w ramach zadania do wyboru XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK uczeń Kamil Borek z klasy 2b przeprowadził 

w szkole akcję prozdrowotną pt. „Jedz zdrowo - wyglądaj odlotowo!” 

Celem tego projektu było poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej oraz pogłębienie zainteresowania problematyką prozdrowotną wśród nauczycieli i uczniów.

Chcąc przybliżyć temat zdrowej żywności oraz zachęcić do niej uczniów i nauczycieli naszej szkoły, uczeń Kamil Borek podjął działania związane z rozpowszechnieniem w szkole jedzenia owoców na drugie śniadanie.

 

Akcja kładła nacisk na zapoznanie społeczności szkolnej z problemem złego odżywiania i otyłości wśród młodzieży szkolnej. Przekazywane wiadomości o zdrowym odżywianiu miały na celu zachęcenie do zmiany nawyków żywieniowych.

Akcja przeprowadzona była podczas przerw między zajęciami lekcyjnymi.

 

Klasa IIb

 

21 marca 2014 w Lublinie odbył się etap okręgowy XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Naszą szkołę reprezentował Kamil Borek z klasy 2b zajmując drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Podczas oceny prac konkursowych brane były pod uwagę wyniki testu oraz analiza działań prozdrowotnych podjętych w szkole i środowisku lokalnym.

 

8 kwietnia 2014 roku  uczniowie klasy IIj wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. 

Długa tradycja organizowania rozgrywek oraz duża liczba młodzieży biorąca w niej udział powoduje, że Mistrzostwa stały się jedną z głównych metod promowania i nauczania pierwszej pomocy w społeczeństwie.

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami z uczniami innych szkół.

 

Naszą szkołę reprezentowała drużyna z klasy IIj w składzie: Brzozowska Paulina, Łapa Klaudia, Brzuś Wiktor, Chrześcijan Szymon, Górnik Paweł, Wołoch Paweł. 

 

Opiekun Szkolnego Koła PCK dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

Opracował:

 

Marcin Tomaszewski


Rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

W piątek 13 grudnia  2013 roku w biurze Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu odbył się rejonowy etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę godnie reprezentował Kamil Borek z klasy II b zajmując pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Kamil awansował tym samym do etapu okręgowego. Etap okręgowy olimpiady odbędzie się w marcu 2014 r. w Lublinie i obejmować będzie test składający się z 40 pytań oraz poddana będzie ocenie dokumentacja papierowa i elektroniczna z przebiegu jednej akcji promującej zdrowie w środowisku lokalnym. Gratulujemy!

 

Etap szkolny XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

We wtorek 26 listopada 2013 roku w  I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu przeprowadzony został szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W olimpiadzie udział wzięło 103 uczniów, głównie z klas biologicznych i medycznych. Kamil Borek z klasy II b zajął pierwsze miejsce i awansował tym samym do etapu rejonowego, który zaplanowany jest na 13 grudnia br. Gratulujemy!

 

XI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych

Ruszyła XI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych i Uczelni w Honorowym Krwiodawstwie 2013-2014 pod hasłem "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE".

 

Ty także możesz pomóc ludziom którym potrzebna jest krew. Nie musisz robić nic wielkiego, wystarczy, że oddasz krew w jednym z punktów krwiodawstwa. Oddając krew regularnie pomożesz wielu ludziom, a zarazem otrzymasz kartę honorowego dawcy krwi, która upoważni Cię do wielu zniżek i przywilejów! Jeżeli jesteś młodym, zdrowym człowiekiem nie zastanawiaj się! Jeśli masz ukończone 18 lat, nie chorowałeś w najbliższej przeszłości i nie jesteś przewlekle chory idź oddać krew!!! Zapraszamy!

SZKOLNE KOŁO PCK I LO.

Więcej informacji u Pana Marcina Tomaszewskiego – opiekuna Szkolnego Koła PCK.

 

Rok szkolny 2012/2013

 

W roku szkolnym 2012/2013 działalność  Szkolnego Koła PCK koncentrowała się na działaniach w obszarach: honorowego krwiodawstwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, promocji zdrowego stylu życia oraz wolontariatu.

 

Celem podjętych działań było:

 

 • kształtowanie wśród uczniów aktywnej postawy przejawiającej się wrażliwością na los drugiego człowieka;
 • wyrabianie gotowości do niesienia pomocy;
 • doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz rozpowszechnianie tej umiejętności;
 • popularyzacja zdrowego stylu życia;
 • rozpowszechniania idei honorowego krwiodawstwa;
 • propagowanie idei wolontariatu wśród młodzieży. 

 

Zadania te były realizowane w ścisłej współpracy z zarządem Rejonowym PCK w Zamościu.

 

We wrześniu 2012 roku po ogłoszeniu informacji wśród uczniów, nasza szkoła przystąpiła do X Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pt: „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”.

Głównym celem turnieju była promocja honorowego krwiodawstwa w środowiskach lokalnych, szczególnie wśród młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych. 

W turnieju wzięło 20 uczniów oddając łącznie 9 litrów krwi.

 

26 października 2013 roku został przeprowadzony konkurs dla wszystkich chętnych uczniów w ramach XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  

Do konkursu zgłosiło się 86 uczniów głównie z klas biologiczno-chemicznych i biologiczno-medycznych. 

 

27 listopada 2012 roku wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu w naszej szkole została zorganizowana prelekcja dla młodzieży w ramach projektu „Dopalacze – wypalacze”. 

Celem projektu było uświadomienie młodzieży zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających 

z używania dopalaczy. Uczniowie siedmiu klas zostali zapoznani z informacjami na temat skutków używania dopalaczy oraz aspektów prawnych związanych z ich kupowaniem 

i sprzedażą.  

 

7 grudnia 2012 roku uczennica klasy IIIG Iwona Krzesińska po wygraniu konkursu szkolnego i awansie, zajęła drugie miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.  

 

22 kwietnia 2013 roku  uczniowie klasy Ij wzięli udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. 

Długa tradycja organizowania rozgrywek oraz duża liczba młodzieży biorąca w niej udział powoduje, że Mistrzostwa stały się jedną z głównych metod promowania nauczania pierwszej pomocy w społeczeństwie.

Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa. Młodzież, dzięki odbywającym się podczas roku szkolnego ćwiczeniom i szkoleniom mogła sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę, a także zintegrować się i wymieniać spostrzeżeniami  z uczniami innych szkół. 

 

16 maja 2013 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Zbiórce Publicznej dla potrzebujących” organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Zamościu. 

Kwesta miała na celu pozyskanie funduszy na:

 

 • dofinansowanie kosztów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, biednych, wielodzietnych, niepełnych,
 • zakup artykułów szkolnych oraz przekazanie ich dzieciom i młodzieży z rodzin    potrzebujących wsparcia i pomocy,
 • zakup artykułów spożywczych oraz przekazanie ich dzieciom i rodzinom wymagającym pomocy żywnościowej,
 • pomoc rzeczową i żywnościową osobom wykluczonym społecznie i ofiarom klęsk i katastrof.

 

Udział w akcji wzięło 36 uczniów (prawie cała klasa Ij).

Celem akcji było m.in. zwrócenie uwagi młodzieży na stale utrzymujący się problem rodzin potrzebujących finansowego wsparcia, a także zachęcenie uczniów do stałego udziału w różnych formach wolontariatu.

Po podsumowaniu kwesty nasze koło PCK otrzymało list pochwalny i podziękowania za współpracę od Pani Emilii Adamczuk kierownika biura Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu.

 

Opiekunowie szkolnego koła PCK dziękują wszystkim nauczycielom za udzieloną pomoc w realizacji zadań, a także za przychylność i wyrozumiałość.

 

Opracował:

Marcin Tomaszewski