XVIII Konkurs Piosenki Angielskiej

REGULAMIN XVIII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

 

 1. Szkolny konkurs piosenki angielskiej jest organizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przez nauczycieli naszego liceum: Jerzego Kusza i Urszulę Kusz.
 2. Konkurs odbędzie się 1 kwietnia 2020 roku.
 3. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły. Dopuszcza się udział jednego ucznia spoza naszej szkoły w zespole towarzyszącym wokaliście.
 4. Artyści są oceniani przez 3-osobowe jury składające się z profesjonalnego muzyka, przedstawiciela sponsorów oraz nauczyciela j. angielskiego z naszej szkoły. Organizatorzy mogą rozszerzyć skład jury o inne osoby.
 5. Jury ocenia wyłącznie wokalistów, natomiast osoby towarzyszące wokalistom otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
 6. Wokaliści oceniani są w trzech kategoriach: walory muzyczne, ogólne wrażenie artystyczne oraz poprawność językowa.
 7. Jury przyznaje następujące nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz Nagroda Dyrektora Szkoły. W razie potrzeby jury może przyznać wyróżnienia, a także dokonać innego podziału nagród.
 8. Wokaliści otrzymują nagrody książkowe i upominki ufundowane przez sponsorów.
 9. Każdy wokalista może zaprezentować tylko jeden utwór, dowolnego gatunku, wykonany w języku angielskim.
 10. Utwory nie mogą się powtarzać, dany utwór może być wykonywany tylko jeden raz. O przyjęciu utworu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Wokaliści przygotowują utwory we własnym zakresie i przygotowane utwory są prezentowane w czasie prób i przesłuchań kwalifikacyjnych.
 12. Utwory można prezentować z udziałem zespołu lub z podkładem muzycznym, który nie zawiera ścieżki wokalnej.
 13. Osoby towarzyszące wokaliście w zespołach muzycznych lub chórkach mają prawo do towarzyszenia maksymalnie dwóm wokalistom. Każdy wokalista może jeden raz towarzyszyć innemu wokaliście w zespole muzycznym lub chórku. 
 14. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez organizatorów do 12 lutego. Zgłoszenie, w formie wydruku komputerowego (wypełnione na komputerze) na formularzu pobranym ze strony szkolnej, powinno zawierać następujące informacje: nazwisko wokalisty (lub wokalistów), klasa, podkład czy zespół, nazwiska osób towarzyszących (chórek, zespół muzyczny), tytuł utworu oraz telefon kontaktowy. W przypadku zmiany podanych informacji, należy jak najszybciej poinformować o tym organizatorów. Nie są przyjmowane zgłoszenia wypisane ręcznie.
 15. Przed konkursem odbędzie się próba, aby uczestnicy mogli oswoić się ze sprzętem i sceną. Próba odbędzie się na początku marca i uczestnicy powinni zakończyć przygotowywanie swoich utworów do tego czasu. Dokładny termin zostanie podany na zebraniu po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń oraz będzie umieszczony na szkolnej stronie.
 16. W połowie marca odbędą się przesłuchania kwalifikacyjne, po których zostanie ustalona ostateczna lista uczestników konkursu. Do konkursu zostaną zakwalifikowani tylko ci uczestnicy, którzy zaprezentują w pełni przygotowane utwory.
 17. W dniu poprzedzającym konkurs odbędzie się próba generalna. Udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych i w próbie generalnej jest obowiązkowy.
KARTA ZGŁOSZENIA