XVII Konkurs Piosenki Angielskiej

REGULAMIN XVII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

1. Szkolny konkurs piosenki angielskiej jest organizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu przez nauczycieli naszego liceum: Jerzego Kusza i Urszulę Kusz.
2. Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku.
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły. Dopuszcza się udział jednego ucznia spoza naszej szkoły w zespole towarzyszącym wokaliście.
4. Artyści są oceniani przez 3-osobowe jury składające się z profesjonalnego muzyka, przedstawiciela sponsorów oraz nauczyciela j. angielskiego z naszej szkoły. Organizatorzy mogą rozszerzyć skład jury o inne osoby.
5. Jury ocenia wyłącznie wokalistów, natomiast osoby towarzyszące wokalistom otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.
6. Wokaliści oceniani są w trzech kategoriach: walory muzyczne, ogólne wrażenie artystyczne oraz poprawność językowa.
7. Jury przyznaje następujące nagrody: I miejsce, II miejsce, III miejsce, Nagroda Dyrektora Szkoły oraz Nagroda Publiczności. W razie potrzeby jury może przyznać wyróżnienia, a także dokonać innego podziału nagród.
8. Wokaliści otrzymują nagrody książkowe i upominki ufundowane przez sponsorów.
9. Każdy wokalista może zaprezentować tylko jeden utwór, dowolnego gatunku, wykonany w języku angielskim.
10. Utwory nie mogą się powtarzać, dany utwór może być wykonywany tylko jeden raz.    O przyjęciu utworu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Wokaliści przygotowują utwory we własnym zakresie i przygotowane utwory są prezentowane w czasie prób i przesłuchań kwalifikacyjnych.
12. Utwory można prezentować z udziałem zespołu lub z podkładem muzycznym, który nie zawiera ścieżki wokalnej.
13. Uczestnicy występujący z podkładem muzycznym zobowiązani są do dostarczenia organizatorom podkładu na płycie CD, nie później niż do pierwszej próby.
14. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są także do dostarczenia organizatorom tekstu utworu nie później niż do pierwszej próby.
15. Osoby towarzyszące wokaliście w zespołach muzycznych lub chórkach mają prawo 
do towarzyszenia maksymalnie dwóm wokalistom. Każdy wokalista może jeden raz towarzyszyć innemu wokaliście w zespole muzycznym lub chórku. 
16. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane przez organizatorów do 7 lutego. Zgłoszenie, w formie wydruku komputerowego (wypełnione na komputerze) na formularzu pobranym ze strony szkolnej, powinno zawierać następujące informacje: nazwisko wokalisty (lub wokalistów), klasa, podkład czy zespół, nazwiska osób towarzyszących (chórek, zespół muzyczny), tytuł utworu oraz telefon kontaktowy. W przypadku zmiany podanych informacji, należy jak najszybciej poinformować o tym organizatorów. Nie są przyjmowane zgłoszenia wypisane ręcznie.
17. Przed konkursem odbędzie się próba, aby uczestnicy mogli oswoić się ze sprzętem i sceną. Próba odbędzie się na początku marca i uczestnicy powinni zakończyć przygotowywanie swoich utworów do tego czasu. Dokładny termin zostanie podany na zebraniu po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń oraz będzie umieszczony na szkolnej stronie.
18. W połowie marca odbędą się przesłuchania kwalifikacyjne, po których zostanie ustalona ostateczna lista uczestników konkursu. Do konkursu zostaną zakwalifikowani tylko ci uczestnicy, którzy zaprezentują w pełni przygotowane utwory.
19. W dniu poprzedzającym konkurs odbędzie się próba generalna. Udział w przesłuchaniach kwalifikacyjnych i w próbie generalnej jest obowiązkowy.

KARTA ZGŁOSZENIA