XI Miesiąc Opowiadań

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W KONKURSIE „MIESIĄC OPOWIADAŃ”

 

REGULAMIN:

Termin:

11. 11. 2020 – 09. 12. 2020

27. 01. 2021 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

 

Zasady:

 

 • każdy uczestnik będzie zobowiązany do napisania 4 opowiadań, koncentrujących  się wokół podawanych co tydzień słów kluczowych
 • jedna osoba może wysłać tylko jeden zestaw opowiadań
 • na napisanie i przesłanie opowiadania uczestnik ma tydzień od ukazania się słowa – klucza
 • słowa – klucze będą ukazywały się  na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu (www.1lo.com.pl) w każdą środę trwania konkursu  o godzinie 10.00 (pierwsze słowo ukaże się 11 listopada)
 • do godziny 10. 00 w środę uczestnik ma czas na przesłanie opowiadania z poprzedniego tygodnia na adres biblioteka@1lo.com.pl
 • opowiadanie powinno być opatrzonej godłem (pseudonimem lub wybranym znakiem graficznym), wszystkie prace jednego autora powinny być opatrzone jednakowym godłem
 • wymagania formalne: czcionka 12, interlinia 1,5, Times New Roman
 • ocenie będą podlegać: zgodność z wymogami gatunku, oryginalność, poprawność stylistyczno - językowa, związek ze słowem kluczowym
 • opowiadanie nie może mieć mniej niż 1000 i więcej niż 2000 słów 
 • nagrodzone zostaną najlepsze opowiadania oraz cykle opowiadań, ocenie podlegać będę tylko prace autorów, którzy prześlą wszystkie 4 opowiadania
 • zwycięzców wyłoni niezależna komisja
 • nazwiska autorów zostaną ujawnione po zapadnięciu werdyktu jury, wtedy będziemy prosić autorów o ujawnienie danych osobowych.

 

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na publikację nazwisk i wizerunków autorów.

 

Nagrody: 

zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe, dodatkowo najlepszy tekst zostanie opublikowany w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym oraz na stronie internetowej ILO.

 

W razie wątpliwości i pytań zapraszamy do kontaktu: biblioteka@1lo.com.pl