Szkolny Konkurs Biologiczny

Szkolny Konkurs Biologiczny dla uczniów klas 1,2,3

Ostatni tydzień maja bieżącego roku szkolnego etap 1 

 

CELE KONKURSU

• Rozwijanie zainteresowań biologicznych;

• Pobudzanie aktywności badawczej;

• Kształcenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia człowieka i zasad profilaktyki;

• Rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie umiejętności posługiwania się biologicznym sprzętem laboratoryjnym

 

Konkurs przebiega dwuetapowo: eliminacje międzyklasowe i ścisły finał (5 osób z najwyższymi wynikami eliminacji międzyklasowych), w ścisłym finale, oprócz rozwiązywanego testu uczniowie będą musieli wykazać się znajomością obsługi mikroskopu świetlnego, wykonaniem świeżych preparatów z przygotowanych materiałów biologicznych, rozpoznaniem wylosowanych preparatów tkanek roślinnych i zwierzęcych, rozpoznawaniem pospolitych gatunków roślin i zwierząt z flory i fauny krajowej,

 

Tematyka Konkursu

 

zakres rozszerzony

• skład chemiczny organizmów

• budowa i funkcjonowanie komórki

• tkanki roślinne i zwierzęce

• klasyfikowanie organizmów

• bakterie i wirusy

• grzyby i protisty

• różnorodność i funkcjonowanie roślin

• różnorodność i funkcjonowanie zwierząt

• podstawy metabolizmu enzymy, fotosynteza, oddychanie komórkowe

• fizjologia roślin

• budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka

 

Literatura

• podręczniki nauczania biologii „Biologia”  1, 2, 3,4 zakres rozszerzony wyd. Operon, Biologia na Czasie 1,2,3,4  N.Era

• Botanika tom 1,2 – A. Szweykowsy – 2003 PWN

• Zoologia (wszystkie tomy)  – Cz. Błaszczak - 2015

• Fizjologia roślin – W. Czerwiński – 1981 PWN

• Anatomia i fizjologia człowieka – P. Hoser – 1995

BIOLOGIA B.Bukała (wszystkie tomy) OMEGA 2012

• Biologia – C. A. Villee – 2017

• Biologia – N. Campbell – 2023

 

REGULAMIN KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA