Parafiada

IV PARAFIADA  ZAMOJSKA

Szanowni Państwo!

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu razem z Parafią Katedralną zapraszają młodzież szkolną i parafialną w wieku gimnazjalnym  i ponadgimnazjalnym do udziału w IV Parafiadzie Zamojskiej, która odbędzie się 3 czerwca 2017 r. w Zamościu /w budynku I LO oraz na obiektach OSiR/.

Stadion, teatr, świątynia – te trzy słowa opisują parafiadową ideę rozwoju młodego człowieka. Uczestnicy Parafiady będą mogli rywalizować w sześciu dyscyplinach sportowych: turnieju piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, warcabach, biegu na 100 i 400 m oraz w konkursach: religijnym, plastycznym, artystycznym oraz w konkursie piosenki.

Parafiada to także świetne zabawy integracyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, okazja do spontanicznej dobrej zabawy w gronie rówieśników z różnych miast, szkół i środowisk. Wszyscy uczestnicy Parafiady otrzymają pamiątkowe dyplomy zaś najlepsi – medale, puchary. Najlepsza drużyna Parafiady Zamojskiej będzie reprezentować naszą diecezję zamojsko-lubaczowską podczas Finałów Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja 2017 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Patronat Honorowy nad  Parafiadą objęli:

 JE Ksiądz Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Marian Rojek

 Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk

 

Patronat Medialny:

Katolickie Radio Zamość

Impreza jest dofinansowana przez Ministerstwo Sporu i Turystyki

REGULAMIN

I CEL

1. Promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży

2. Zachęcanie do twórczej aktywności 

3. Rozwijanie zainteresowań związanych z religią, sztuką i kulturą   

4. Propagowanie zasad uczciwej rywalizacji

5. Integrowanie dzieci i młodzieży z szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

6. Wyłonienie najlepszej reprezentacji parafiadowej diecezji zamojsko-lubaczowskiej do uczestnictwa w Finałach XXVIII Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży  w Warszawie

 

II MIEJSCE

- Kościół Katedralny – Msza święta na rozpoczęcie Parafiady

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu – przeprowadzenie rozgrywek sportowych 

- I Liceum Ogólnokształcące – konkursy pozasportowe, warcaby, tenis stołowy, kawiarenka parafiadowa oraz uroczyste zakończenie Parafiady

III ORGANIZATOR

- Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego w Zamościu

- I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

- Stowarzyszeniem Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza. 

 

IV UCZESTNICTWO

- każda szkoła bądź parafia diec. zamojsko-lubaczowskiej może wystawić tylko 1 drużynę

- ilość drużyn jest ograniczona – do 15 

- ilość osób w zespole - 15 zawodników plus opiekun

- termin zgłoszeń - do 10.05.2017 na adres:  anna.marylka@wp.pl 

- formularz zgłoszeń - do pobrania/

 

a) KATEGORIA G- rocznik 2001-2003

b) KATEGORIA L- rocznik 1998-2000

- uczestnicy powinni posiadać obowiązkowo badanie lekarskie i ksero legitymacji szkolnej

 

V KONKURENCJE SPORTOWE

- piłka nożna: chł. G i L- mecze (ilość zawodników 5+1)

- piłka siatkowa: dz. G i L- sety rozgrywane do 15 pkt.

- warcaby: dz. i chł. G i L

- tenis stołowy: dz. i chł. G i L

- bieg na 100 m: dz. i chł. G i L

-·bieg na 400 m: dz. G i L

- sztafeta mieszana 4x 400: G i L

UWAGA! Każdy zawodnik może brać udział nie więcej niż w 3 konkurencjach sportowych

 

VI KONKURENCJE POZASPORTOWE

Wszyscy uczestnicy Parafiady mogą także brać udział w konkursach:

a). historycznym: 25-lecie diecezji zamojsko-lubaczowskiej /literatura: diecezjalna strona internetowa

b). religijnym: 100-lecie objawień fatimskich/literatura: strona internetowa :Objawienia fatimskie-opis, treść, daty/

c). plastycznym: Temat: Różaniec moją ulubioną modlitwą

-Rysunki dowolną techniką można wykonać tylko podczas Parafiady

d). artystycznym: program dowolny do 15 min.

e). piosenki: ludowe, religijne, estradowe.

 Wszystkie konkursy religijne, kulturalne jak i sportowe są punktowane 

 

VII PUNKTACJA

indywidualna jak i zespołowa odnosi się zarówno do konkurencji sportowych jak i pozostałych konkursów

1.Dyscypliny zespołowe:

I miejsce - 30 VI miejsce – 15

II miejsce - 27 VII miejsce – 12

III miejsce- 24 VIII miejsce – 9

IV miejsce- 21 IX miejsce – 6

V miejsce - 18 X miejsce- 3

2.Dyscypliny indywidualne:

 I miejsce - 10 VI miejsce - 5

II miejsce - 9 VII miejsce - 4

III miejsce - 8 VIII miejsce - 3

IV miejsce - 7 IX miejsce - 2

V miejsce - 6 X miejsce - 1

 

VIII NAGRODY

1. Indywidualnie: miejsca I-III: dyplomy i medale

2. Drużynowo: miejsca I-III: puchary i medale dla wszystkich zawodników

3. Pozostałe miejsca: dyplomy, upominki i nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatorów

 

X OGÓLNY PROGRAM PARAFIADY

8.00- Msza św. w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, 

8.45- Przemarsz uczestników Parafiady ulicami miasta na dziedziniec I LO

9.20- Uroczyste rozpoczęcie Parafiady wciągnięcie flagi, hymn, krótkie przemówienia/

9.40- Rozpoczęcie rozgrywek sportowych i pozasportowych

16.00- Zakończenie Parafiady, wręczenie pucharów i dyplomów w budynku I LO w Zamościu

 

 XI UWAGI KOŃCOWE

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestników zawodów pozostawione w pobliżu miejsca rozgrywania konkursów;

Za umyślne zniszczenia oraz szkody odpowiadają sami sprawcy;

We wszystkich sprawach spornych ostateczną decyzje podejmują sędziowie główni poszczególnych dyscyplin;

Szczególną uwagę należy zwrócić na godne uczestnictwo w poszczególnych rozgrywkach parafiadowych/uczestnictwo we Mszy świętej jest obowiązkowe;

Należy zwrócić uwagę na kulturalne zachowanie i zasadę FAIR PLAY, za użycie wulgaryzmów, palenie papierosów, spożywanie alkoholu zawodnicy będą ponosić kary do dyskwalifikacji włącznie;

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu przed rozpoczęciem Parafiady.

 

SZCZEGÓŁY: www.1lo.com.pl/parafiada

KONTAKT: e-mail: anna.marylka@wp.pl 

tel. 723 536 697 /s. Mirosława/

513 419 169 /Marcin Tomaszewski/