IV Szkolny Konkurs Informatyczny

Cele konkursu:

 

 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów oraz przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 
 • Stwarzanie możliwości szlachetnej rywalizacji wśród uczniów. 
 • Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia. 
 • Poznawanie i rozwijanie talentów informatycznych. 
 • Podniesienie poziomu kształcenia informatycznego. 
 • Popularyzacja informatyki i technologii informacyjnej i wykorzystanie komputera do rozwiązywania problemów
 • Zachęcanie do samokształcenia i inwestowania we własny rozwój

 

 

Informacje organizacyjne:

 

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych.
 • Uczestnicy konkursu rozwiązują zadania teoretyczne i część praktyczną przy komputerach w czasie 90 min. 
 • Średni wynik uzyskany przez uczniów z danej klasy będzie podstawą do określenia miejsca w klasyfikacji zespołowej.
 • Uczniowie za zajęcie miejsc od I-III otrzymują - w kategorii indywidualnej i zespołowej  atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Wszelkie sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

 

 

Komitet organizacyjny Konkursu:

Grzegorz Nogas - wicedyrektor

Paweł Biedula

Zbigniew Pałka

 

Warunki uczestnictwa:

 

 1. W konkursie biorą udział 2-3 osobowe zespoły klasowe wytypowane przez samorząd klasowy, wychowawcę klasy lub nauczyciela informatyki.
 2. Termin zgłoszenia: do 27 kwietnia 2018 r. na adres: gnogas@wp.pl
 3. Konkurs odbędzie się w dniu 22 maja 2018 roku o godz. 1245
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu przeprowadzenia konkursu

 

 

Zakres wymagań:

 

 • Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej
 • Wyszukiwanie, gromadzenie, selekcjonowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, współtworzenie zasobów w sieci, korzystanie z różnych źródeł i sposobów zdobywania informacji
 • Opracowywanie informacji za pomocą komputera, w tym: rysunków, tekstów, danych liczbowych, animacji, prezentacji multimedialnych i filmów
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego