III Szkolny Konkurs Leksykalno – Gramatyczny z Języka Rosyjskiego dla uczniów klas II

Zapraszamy chętnych uczniów z klas II naszego liceum do udziału w konkursie gramatyczno-leksykalnym z języka rosyjskiego.

Regulamin Konkursu

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

I Liceum Ogólnokształcące, odpowiedzialny nauczyciel: Magdalena Nizioł (nauczyciel języka rosyjskiego)

 

II. CELE KONKURSU

  • sprawdzenie wiedzy uczniów dotyczącej leksyki i gramatyki języka rosyjskiego
  • zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości i umiejętności z języka rosyjskiego
  • kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem rosyjskim,
  • promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych językiem rosyjskim.

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II liceum 

2. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do organizatora konkursu – nauczyciel języka rosyjskiego (p. Magdalena Nizioł)

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Ocenie podlega wiedza i umiejętności obejmujące treści podstawy programowej z języka rosyjskiego : poprawność gramatyczna, leksykalna oraz ortograficzna.

Zadania konkursowe będą odnosić się do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

 

V. STRUKTURA KONKURSU

1. Konkurs jest jednostopniowy. Uczestnik rozwiązuje test gramatyczno-leksykalny zawierający zadania zamknięte.

2. Zgłoszenia uczniów do konkursu  - do 07.12.2018 r. 

3. Czas pracy ucznia z arkuszem -  45 minut

4. Przeprowadzenie konkursu - 11 grudnia 2018 r. godz. 9.50 ( sala nr.29 )

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Dla laureatów Konkursu (I – III) miejsce przewidziano dyplomy  i cząstkową ocenę celującą z języka rosyjskiego.

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do tygodnia po zakończeniu testu, 

na stronie internetowej szkoły.

 

Życzymy powodzenia !

Organizator

Magdalena Nizioł