III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski oraz Poezji Śpiewanej im. s. Mirosławy Kozioł

Regulamin

III Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego oraz Poezji Śpiewanej

im. s. Mirosławy Kozioł

A Duch wieje kędy chce

·      Cele konkursu:

ü  poszukiwanie literackich wzorców i wartości istotnych dla kształtowania i rozwoju duchowego życia człowieka,

ü  zainteresowanie młodzieży wartościową literatura i poezją śpiewaną,

ü  kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich i wokalnych,

ü  prezentacja umiejętności oraz talentów uczniów III klas gimnazjalnych, VII i VIII klas podstawowych oraz I, II, i III ponadgimnazjalnych diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

 

·      Termin i miejsce konkursu:

ü  I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu

ü  TERMIN: 28 maja 2019 r. /wtorek/ godz. 09.00,  aula szkoły

ü  organizatorzy: I LO Zamość

ü  kontaktks. Jerzy Frankiewicz 

jerzy.frankiewicz@gmail.com

·      Zasady uczestnictwa – konkurs RECYTATORSKI:

ü  konkurs przeznaczony jest dla uczniów III klas gimnazjalnych, VII i VIII klas podstawowych oraz I, II i III ponadgimnazjalnych szkół diecezji zamojsko-lubaczowskiej,

ü  maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły – 2 uczestników,

ü  uczestnik konkursu prezentuje 1 utwór poetycki oraz dowolny, wybrany przez siebie fragment Biblii,

ü   maksymalny czas prezentacji do 6 minut,

ü  zgłoszenia należy przesyłać na podany adres mailowy do 20 maja 2019 r.

·      Kryteria oceny:

ü   pamięciowe opanowanie tekstu,

ü  interpretacja tekstu,

ü  emisja, dykcja, intonacja,

ü  walory artystyczne.

·      Zasady uczestnictwa – konkurs POEZJI ŚPIEWANEJ:

ü  konkurs adresowany jest do uczniów III klas gimnazjalnych, VII i VIII klas podstawowych oraz I, II i III ponadgimnazjalnych szkół diecezji zamojsko-lubaczowskiej,

ü  maksymalna liczba zgłoszeń z jednej szkoły – 2 uczestników,

ü  uczeń (zespół) przygotuje 1 utwór w interpretacji muzyczno-wokalnej,

ü  maksymalny czas prezentacji do 6 minut.

·      Kryteria oceny:

ü  dobór repertuaru do możliwości wokalnych wykonawców,

ü  interpretacja utworu,

ü  emisja, dykcja, intonacja,

ü  ogólny wyraz artystyczny.

·      Nagrody i wyróżnienia:

ü  Po przesłuchaniach konkursowych jury zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień,

ü  wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy - podziękowania.

UWAGA!

Uczniowie z Państwa szkoły mogą wziąć udział w konkursie recytatorskim, w konkursie poezji śpiewanej lub w obu tych kategoriach. 

A duch wieje, kędy chce – to słowa stanowiące motyw przewodni konkursu, sugerujące kierunek poszukiwań, ale nie ograniczające dokonywanych prze uczestników konkursu wyborów repertuarowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 maja 2019 roku. Karty zgłoszeniowe należy pobierać ze strony internetowej.