III Międzyszkolny Konkurs Fizyczny

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych

do udziału w III edycji międzyszkolnego konkursu fizycznego:

„Z fizyką wokół nas”

 

Regulamin Konkursu:

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas II liceów oraz klas III techników. Mogą  w nim również brać udział uczniowie niższych klas szkół  ponadgimnazjalnych, którzy chcą się sprawdzić na rok przed maturą.

 

2. Celem konkursu jest:

    • rozwijanie zainteresowania fizyką oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z fizyki;

    • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz weryfikacji zdobytych informacji ;

    • rozbudzanie potrzeby samokształcenia i doskonalenia;

    • wzmacnianie poczucia własnej wartości, zachęcanie do współzawodnictwa.

 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony  5 czerwca 2019 r. (środa) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego  w Zamościu ul. Akademicka 8

 

4. Arkusz zadań konkursowych  składać się będzie z kilku wieloczęściowych zadań obejmujących zakres materiału z działów: grawitacja, elementy fizyki atomowej

i jądrowej , kinematyka i dynamika ruchu, energia mechaniczna, pole grawitacyjne, hydrostatyka, mechanika bryły, ruch drgający, fale mechaniczne, termodynamika.

 

5. Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch uczniów wybranych przez nauczycieli fizyki.  Nazwiska zgłoszonych uczniów wraz z nauczycielem opiekunem  należy przesłać do 29 maja 2019 r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego ul. Akademicka 8,  22 – 400 Zamość z dopiskiem: “Konkurs fizyczny” lub na adres e-mail: zam.1lo@2com.pl

 

6. Najlepsi uczestnicy oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez  Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

 

7. Wyniki konkursu  podane przez organizatorów są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.

 

 

                                                                                               Nauczyciele fizyki w I LO:

Elżbieta Grzybek

Andrzej Mazurkiewicz