regulamin konkursu

adresaci:

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zamościa

cele konkursu:

- uwrażliwianie na słowo poetyckie

- pobudzenie aktywności czytelniczej

- kształtowanie kultury słowa

- odkrycie zdolności recytatorskich

czas:

28 listopada 2017 roku

godz. 12.00

miejsce: 

aula I Liceum

zasady:

- każdy uczestnik prezentuje na scenie jeden utwór poetycki Bolesława Leśmiana

- forma prezentacji tekstu: recytacja

- czas wystąpienia: max. 5 minut

- każdy uczestnik do 21 listopada 2017 roku powinien zostać zgłoszony do udziału w konkursie za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu w zakładce Konkursy

- z jednej szkoły mogą zostać zgłoszone maksymalnie 3 osoby

- w razie większej ilości chętnych prosimy o wytypowanie 3 reprezentantów  

- spośród wszystkich uczestników jury wybierze zwycięzcę w kategorii szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna

- publiczność złożona z uczestników konkursu także przyzna swoją nagrodę w dwóch kategoriach 

- w razie pytań prosimy o kontakt: m_twardziszewska@op.pl

osoby odpowiedzialne:

Alicja Kamińska, Magdalena Podolak, Małgorzata Twardziszewska

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY