II Szkolny Konkurs z Języka Hiszpańskiego dla klas II

REGULAMIN II SZKOLNEGO KONKURSU z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA KLAS II

Organizator:

Nauczyciel języka hiszpańskiego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu

Cele konkursu:

  • rozbudzenie zainteresowań językiem hiszpańskim,
  • pogłębianie w uczniach motywacji i pasji do nauki języka hiszpańskiego,
  • mobilizowanie uczniów do samorozwoju,
  • umożliwianie uczniom spełniania się w zadaniach wkraczających poza kanon obowiązkowej nauki w szkole,
  • podnoszenie standardów nauczania poprzez udział uczniów w konkursach językowych,
  • rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem hiszpańskim w zakresie gramatyki i leksyki.

Założenie konkursu

Konkurs skierowany jest do uczniów klas drugich rozpoczynających naukę języka hiszpańskiego- poziom edukacyjny IV.0.

Ma on formę praktycznego testu pisemnego, opracowanego przez nauczyciela języka hiszpańskiego  przy I LO. Test koncentruje się na zagadnieniach leksykalno- gramatycznych, sprawdzanych za pomocą różnych zadań, m.in. testu wyboru, testu luk, dobierania słów,  tłumaczenia krótkich wyrażeń z zakresu życia codziennego. 

Uczestnicy rozwiązują test w ciągu 45 minut. Wyniki konkursu (liczba uzyskanych punktów przez poszczególnych uczestników) zostaną ogłoszone w terminie 7 dni po jego zakończeniu. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody , których fundatorem jest I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu.

Koordynatorem konkursu jest K. Wyszyńska - Gwozda.

Termin 28.02.2018