II Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego „The Digital Escape Room”

Regulamin II Szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego „The Digital Escape Room”

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i jest adresowany wyłącznie do uczniów klas drugich I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

2. Konkurs sprawdza wiedzę leksyklano-gramatyczną z języka angielskiego, umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz wiedzę ogólną z kultury Wielkiej Brytanii. Sprawdzana jest ponadto umiejętność logicznego myślenia i wspólpracy w zespole, który w określonym czasie musi odblokować wirtualne zamki, tak aby wydostać się z umownej zamkniętej przestrzeni cyfrowej. 

3. Konkurs jest opracowany na podstawie materiałów na poziomie B1+/B2 (Intermediate+/Upper-Intermediate), z wykorzystaniem Google Forms oraz ogólnej koncepcji Escape Room oraz wymaga oduczniów posiadania telefonu komórkowego.

4. Konkurs może obejmować zadania typu: test wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda/fałsz, transformacje zdań, słowotwórstwo, uzupełnianie luk w tekście, oraz zadania typu hands-on (zadania praktyczne). 

5. W Konkursie może wziąć udział  jedna trzyosobowa drużyna z klasy. Listę chętnych osób nauczyciel uczący w danej klasie przekazuje do organizatorów konkursu po uprzednim zapoznaniu klasy z regulaminem. Termin przekazania list: 6 grudnia (piątek) 2019r.

6. Termin Konkursu - 11 grudnia (środa) 2019r godz. 13.30.

7. Organizatorzy przyznają 3 nagrody główne dla drużyn, które najszybciej wykonają wyzwanie. W przypadku, kiedy po upływie czasu nie wyłoniono zwycięzców nagrody przyznane są drużynom, które w największym stopniu wykonały zadanie.

8. Sponsorami nagród są wydawnictwa podręczników do nauki języka angielskiego oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.