II Szkolny Konkurs leksykalno-gramatyczny z języka rosyjskiego

Regulamin

Organizator:

Magdalena Nizioł – nauczyciel języka rosyjskiego przy I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.

Cele konkursu:

 

  • Pogłębienie motywacji do nauki języka rosyjskiego
  • Rozwijanie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w zakresie gramatyki i leksyki
  • Rozbudzenie zainteresowania językiem rosyjski.
  • Dążenie  do pogłębiania wiedzy i samodoskonalenia

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II i ma on formę testu pisemnego, koncentrującego się na zagadnieniach leksykalno-gramatycznych. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu – 45 min.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  w terminie do 7 dni od jego przeprowadzenia.

Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy.

Termin przeprowadzenia konkursu:

13.03.2018 r. (wtorek) – godz. 8.55 – s. 29

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Organizator

Magdalena Nizioł