I Edycja Konkursu Fizycznego „Z fizyką wokół nas”

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych regionu lubelskiego do udziału w I edycji konkursu fizycznego: „Z fizyką wokół nas”.

 

Regulamin Konkursu:

 

1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas II liceów oraz klas III techników. Mogą w nim również brać udział uczniowie niższych klas szkół  ponadgimnazjalnych, którzy chcą się sprawdzić na rok przed maturą.

 

2. Celem konkursu jest: 

  • rozwijanie zainteresowania  fizyką oraz stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z fizyki; 
  • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz weryfikacji zdobytych informacji;
  • rozbudzanie potrzeby samokształcenia i doskonalenia;
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości, zachęcanie do współzawodnictwa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony  9 czerwca 2017 r. (piątek) w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego  w Zamościu ul. Akademicka 8

 

4. Arkusz zadań konkursowych  składać się będzie z kilku wieloczęściowych zadań obejmujących zakres materiału z działów: grawitacja, elementy fizyki atomowej i jądrowej, kinematyka i dynamika ruchu, energia mechaniczna, pole grawitacyjne, hydrostatyka, mechanika bryły, ruch drgający, fale mechaniczne, termodynamika.

 

5. Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch uczniów wybranych przez nauczycieli fizyki. Zachęcamy nauczycieli fizyki do przeprowadzenia szkolnych eliminacji. Nazwiska zgłoszonych uczniów należy przesłać do 19 maja 2017r. na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego ul. Akademicka 8, 22 – 400 Zamość z dopiskiem: "Konkurs fizyczny"

 

6. Najlepsi uczestnicy oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez  Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu.

 

7. Wyniki konkursu  podane przez organizatorów są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu.

 

Nauczyciele fizyki w I LO:

Elżbieta Grzybek

Andrzej Mazurkiewicz