Dyktando Szymonowiczowskie

Regulamin Dyktanda Szymonowiczowskiego

1. „Dyktando Szymonowiczowskie” to wydarzenie towarzyszące „Reminiscencjom Szymonowiczowskim”, imprezie organizowanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. 

2. Celem naszej inicjatywy jest popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz godne upamiętnienie imienia wybitnego polskiego poety i jego związków z historią oraz tradycją Zamościa.

3. Dyktando ma charakter otwarty i skierowane jest zarówno do osób dorosłych, jak i uczniów zamojskich szkół.

4. Rejestracja uczestników odbędzie się w dniu dyktanda, w holu przed wejściem do Sali Kolumnowej Pałacu Zamoyskich, w godz. 14.15-14.45. Do zarejestrowania konieczne jest okazanie dowolnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Dyktando odbędzie się 26 września  o godz. 15.00 w Sali Kolumnowej Pałacu Zamoyskich – obecnej siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego Zamościu, ul. Akademicka 1.

6. Konkurs ma formę tradycyjnego dyktanda i trwa – razem z kodowaniem prac – do 45 minut.

7. Prace konkursowe będą oceniane przez nauczycieli polonistów I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Za poprawnie napisaną pracę uczestnik uzyska 100 punktów. Błędy ortograficzne, interpunkcyjne oraz usterki w pisowni powodują utratę odpowiedniej liczby punktów. 

8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.

9. Podając swoje dane przy rejestracji do dyktanda, osoba przystępująca do konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska w komunikatach pokonkursowych w przypadku znalezienia się w gronie laureatów dyktanda.