31.05.2019, autor: I LO

Drodzy Gimnazjaliści i Ósmoklasiści,

przed Wami wybór dotyczący dalszej edukacji. Mamy nadzieję, że nasza propozycja okaże się różnorodna i ciekawa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – proponujemy 5 atrakcyjnych profili klas dla uczniów kończących naukę w szkołach gimnazjalnych i podstawowych, zatem w roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie 10 oddziałów. U nas każdy znajdzie swoje miejsce! Poniżej znajdziecie opis profili.

REKRUTACJA 2019/2020

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

KLASA 1A 

 

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 

Rok zerowy AGH ( matematyka, fizyka) Innowacja LEGO MINDSTROMS EDUCATION

 

przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, dodatkowe zajęcia z informatyki: programowanie, robotyka

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język rosyjski, język hiszpański

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, fizyka

 

KLASA 1B                                                                                                                

 

MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA  / LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA - Pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej Rok zerowy AGH (matematyka, geografia)

 

przedmioty rozszerzone – matematyka lub język angielski**, geografia, dodatkowe godziny języka angielskiego i drugiego języka obcego

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język francuski, język niemiecki

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

 

**matematyka na poziomie rozszerzonym lub język angielski na poziomie rozszerzonym do wyboru przez ucznia

 

KLASA 1C

 

PRAWNICZA

Pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS

 

przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język francuski, język rosyjski

dla chętnych koło naukowe - język łaciński w prawie i w naukach humanistycznych

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia 

 

KLASA 1D

 

BIOLOGICZNO- CHEMICZNA 

Rok zerowy AGH (chemia)

 

przedmioty rozszerzone - biologia, chemia

języki obce- kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski

program autorski: język łaciński w medycynie

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia

 

KLASA 1E

 

BIOLOGICZNO- MEDYCZNA 

Rok zerowy AGH (chemia)

 

przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, dodatkowa godzina matematyki

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język hiszpański, język rosyjski

program autorski: język łaciński w medycynie

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia

 

*możliwość wyboru innego języka nauczanego w grupie międzyoddziałowej

REKRUTACJA 2019/2020

PO GIMNAZJUM

 

KLASA 1 AG 

 

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ

Rok zerowy AGH (matematyka, fizyka)

InnowacjaLEGO MINDSTROMS EDUCATION

 

przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, dodatkowe zajęcia z informatyki: programowanie, robotyka

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język rosyjski, język francuski

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, fizyka

 

KLASA 1 BG                                                                                                            

 

MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA  / LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA

Pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej

Rok zerowy AGH (matematyka, geografia)

 

przedmioty rozszerzone – matematyka lub język angielski**, geografia, dodatkowe godziny języka angielskiego i drugiego języka obcego

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, geografia

 

**matematyka na poziomie rozszerzonym lub język angielski na poziomie rozszerzonym do wyboru przez ucznia

 

KLASA 1 CG

 

PRAWNICZA

Współpraca z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS

Pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

przedmioty rozszerzone - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język francuski, język rosyjski

przedmiot uzupełniający: przyroda, program autorski : język łaciński w prawie i w naukach humanistycznych

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, historia 

 

KLASA 1 DG

BIOLOGICZNO- CHEMICZNA

Rok zerowy AGH (chemia)

 

przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, dodatkowa godzina matematyki

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język niemiecki, język rosyjski

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, program autorski: język łaciński w medycynie

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia

 

KLASA 1 EG

BIOLOGICZNO- MEDYCZNA

Rok zerowy AGH (chemia)

 

przedmioty rozszerzone - biologia, chemia, dodatkowa godzina matematyki

języki obce - kontynuacja: język angielski

drugi język do wyboru*: język hiszpański, język niemiecki

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, program autorski: język łaciński w medycynie

przedmioty punktowane w przebiegu rekrutacji: język polski, język angielski, matematyka, biologia

*możliwość wyboru innego języka nauczanego w grupie międzyoddziałowej